VEŘEJNOST

RODINNÁ A FOTOGRAFIE DĚTÍ II.
Z objednané fotodokumentace přispíváte 150,- Kč na dětský domov
Dagmar v Brně www.dddagmar.cz